ZASTĘPSTWA
Wtorek – 22.05.2018 r.

Łukasz Kulka

Nr lekcji

Klasa

Przedmiot planowany – zastępstwo

Nauczyciel zastępujący

Rodzaj zastępstwa

 

6

VII c (dz.)

wf

Karol Kucharski

-

7

II a

jęz. polski

Monika Zimna

-

8

II a

zaj. techniczne

Agnieszka Kaczmarska

-

Wtorek – 22.05.2018 r.

Zbigniew Mitka

Nr lekcji

Klasa

Przedmiot planowany – zastępstwo

Nauczyciel zastępujący

Rodzaj zastępstwa

 

6

III a b

-

grupa zwolniona do domu; dojeżdżający świetlica

-

7

II a

jęz. polski

Monika Zimna

-

8

II a

zaj. techniczne

Agnieszka Kaczmarska

-