Zajęcia pozalekcyjne

w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szczercowie


 

 

Nazwisko

i imię nauczyciela

Rodzaj zajęć

Belica Anetta

- Zajęcia przygotowujące do egzaminu  z matematyki        

Dobrowolski Janusz

- Koło informatyczne

Dobrowolska Anna

- Zajęcia korekcyjno - kompresyjne

- Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Domańska Marta

Fijałkowska –

-Kaczmarska Iwona

- Grupa podejmująca działania katechetyczne w parafii     i w  szkole

Głąb Katarzyna

 

- Koło języka angielskiego

- Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka angielskiego

Gosławski Krzysztof

- Zajęcia przygotowujące do                              uroczystości i konkursów szkolnych

Herczyńska Małgorzata

- Zajęcia przygotowujące do egzaminów z biologii oraz  konsultacje dla klas III

- Konsultacje dla klas I i II

Hofman Izabela

Zajęcia wyrównawcze z języka rosyjskiego

Kaczmarska Agnieszka

- Zajęcia z zakresu wiedzy o ruchu drogowym

- Zajęcia opiekuńczo--wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów klasy III b

Koperek Bogusława

- Konsultacje indywidualne  z uczniami oraz z rodzicami

Koper Małgorzata

- Zajęcia przygotowujące do egzaminu z fizyki

Kotyla Elżbieta

- Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka niemieckiego

Kucharska Elżbieta

- Zajęcia rewalidacyjne

Kucharski Karol

- Tenis stołowy

- Zajęcia korekcyjno- kompresyjne

Kulka Łukasz

- Zajęcia z piłki siatkowej

- Zajęcia z piłki nożnej

Majchrzak Łucja

- Zajęci przygotowujące do                                     egzaminu z języka rosyjskiego

Mitka Zbigniew

- Zajęcia rekreacyjno-sportowo–turystyczne

Modlińska Jolanta

- Zajęcia przygotowujące do egzaminu z historii

- Konsultacje z historii

Olczak Katarzyna

Olczak Renata

- Warsztaty  dziennikarskie

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka polskiego

Olejniczak Beata

- Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka angielskiego

Peczka Anna

- Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka niemieckiego

- Konsultacje z języka niemieckiego

Pluskota Krzysztof

- Zajęcia wyrównawcze dla klas II

Studzińska Ewelina

- Zajęcia przygotowawcze do egzaminu z chemii

-Konsultacje chemiczne

Tądel Agnieszka

- Zajęcia wspierające rozwój ucznia

Wirska Elżbieta

- Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka angielskiego

- Konsultację z języka angielskiego

Wyszatycka Monika

-  Zajęcia wspierające rozwój ucznia

- Koło plastyczne

Wróblewska Dorota

- Zajęcia przygotowujące do egzaminu z geografii

Zimna Monika

- Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka polskiego

- Konsultacje polonistyczne