SZKOŁA WSPÓŁPRACUJE


Partnerzy Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Szczercowie

Nadrzędnymi organami, z którymi współpracuje Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Szczercowie są:
 1. Organ prowadzący szkołę – Gmina Szczerców, Wójt Gminy Szczerców.
 2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny – Łódzki Kurator Oświaty Delegatura 
  w Piotrkowie Trybunalskim.
 3. Rada Gminy Szczerców.
 4. Komisja Oświaty i Kultury Rady Gminy Szczerców.
 5. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Szczerców.
 6. Rada Rodziców Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szczercowie.
Współpraca z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym i regionalnym w celu wzmacniania bliskich więzi i podejmowania działań przynoszących obustronne korzyści:
 1. Urząd Marszałkowski w Łodzi.
 2. Starostwo Powiatowe w Bełchatowie.
 3. Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie.
 4. Posterunek Policji w Szczercowie.
 5. Straż Gminna w Szczercowie.
 6. Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna w Bełchatowie.
 7. Ochotnicza Straż Pożarna w Szczercowie.
 8. Orkiestra Dęta OSP Szczerców.
 9.  Państwowa Straż Pożarna w Bełchatowie.
 10. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bełchatowie.
 11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie.
 12. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
  przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczercowie.
 13. Rolniczo – Pracownicza Spółdzielnia Mleczarska w Szczercowie.
 14. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
 15. Stowarzyszenia prowadzące działalność na terenie Gminy Szczerców, m.in.: Chabielskie Stowarzyszenie „Pozytywnie Zakręcone”, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych„Odnowa”, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej,  Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia życzliwości”, Stowarzyszenie „Pamięć i Tożsamość”, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów oraz Osób Pełnoletnich.
 16. Szkoły podstawowe z terenu Gminy Szczerców, Zespół Szkolno-Przedszkolny 
  i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie.
 17. Ochotniczy Hufiec Pracy w Bełchatowie.
 18. Nadleśnictwo w Bełchatowie.
 19. Schronisko dla zwierząt w Bełchatowie.
 20. Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa w Bełchatowie.
 21. Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczercowie.
 22. Związek Harcerstwa Polskiego – 18 Drużyna Harcerska "Kuźnia" im. Jerzego Kukuczki.
 23. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczercowie.
 24. Gminny Ośrodek Kultury w Szczercowie.
 25. Ludowy Klub Sportowy „Astoria” Szczerców.
 26. Gminna Biblioteka Publiczna w Szczercowie.
 27. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego 
  w Bełchatowie.
 28. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie.
 29. Sąd Rodzinny, Kuratorzy Sądowi.
 30. Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej filia w Szczercowie.