Samorząd Szkolny

Przewodnicząca: Pęciak Dominika
Wiceprzewodnicz
ąca: Popiołek Natalia
Skarbnik: Pacholczyk Oliwia
Sekretarz: Wo
źniak Martyna
Pomoc: Mirowska Kornelia