Patronem naszej szkoły jest Ksiądz Józef Baranowicz
Ksiądz Józef Baranowicz urodził się w Szczercowie 2 lutego 1896 roku. Tu ukończył szkołę powszechną. Do wybuchu I wojny światowej pracował w Urzędzie Gminy Pruszków. W 1915 roku wyjechał do Kijowa gdzie podjął naukę w państwowym gimnazjum. Po maturze w 1919 roku wstąpił na Uniwersytet Kijowski. W latach 1920-1924 kontynuował naukę w Wyższym Seminarium Duchownym w Łucku, gdzie 8 czerwca 1924 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Będąc już księdzem ukończył studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie w 1927 roku. Od tego czasu poświęcił się całkowicie katechezie młodych, równocześnie podnosząc ich ogólny poziom intelektualny.

Ksiądz Józef Baranowicz powrócił do rodzinnego Szczercowa jako emeryt. Jednak mimo sędziwego już wieku bez przerwy organizował bezpłatne nauczanie młodzieży, przygotowywał ją do egzaminów w szkołach średnich i wyższych, udostępniał jej swoją bardzo bogatą jak na owe czasy bibliotekę, ponadto udzielał wsparcia finansowego. Wiele serdeczności okazywał także młodszym dzieciom. Pomagał pokonywać trudności szkolne, cierpliwe tłumaczył, dawał książki i zeszyty. Był wszędzie tam, gdzie komuś działa się krzywda. Wspierał finansowo chorych, zdobywał skierowania do specjalistycznych klinik, interesował się przebiegiem leczenia. Przyczynił się do powstania w Szczercowie liceum ogólnokształcącego. To dzięki niemu uczniowie szkoły podstawowej mogli przenieść się do nowego budynku. Czynił starania w kierunku utworzenia w Szczercowie filii wyższej uczelni. Jednak zamysł ten nie został niestety zrealizowany, gdyż przedsięwzięcie to przerwała śmierć sędziwego już wówczas księdza. Zmarł 23 stycznia 1978 roku w Szczercowie.

Postać Księdza Józefa Baranowicza zajmuje bardzo ważne miejsce w historii naszej miejscowości. W pamięci mieszkańców Szczercowa pozostał jako osoba bardzo skromna, oddana swojej miejscowości i mimo sędziwego już wieku, bardzo aktywna i nieugięta w swych dążeniach. Z tych względów podjęto starania by nasza szkoła nosiła jego imię. Rozpoczęto więc procedury mające na celu nadanie szkole imienia Ks. Józefa Baranowicza, które zakończyły się pozytywnym rezultatem.

Na pamiątkę tego wydarzenia, co roku w dniu 23 stycznia w szkole obchodzony jest Dzień Patrona. W tym dniu odbywają się uroczyste akademie oraz przed Kącikiem Patrona wystawiane są warty honorowe, płoną znicze, pojawiają się wiązanki kwiatów. Wtedy także społeczność szkolna spotyka się przy grobie swego patrona, który znajduje się na tutejszym cmentarzu parafialnym.

                             
Patron gimnazjum

Jan  Paweł II  (łac.  Ioannes  Paulus  II), właśc.  Karol  Józef  Wojtyła  (ur. 18   maja   1920
w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – polski duchowny rzymskokatolicki, arcybiskup krakowski, kardynał, papież (16 października 1978 – 2 kwietnia 2005), sługa Boży Kościoła katolickiego (planowana beatyfikacja 1 maja 2011), kawaler Orderu Orła Białego. Poeta i poliglota, a także aktor, dramaturg i pedagog. Filozof historii, fenomenolog, mistyk i przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego. 

Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, który nie był Włochem. Wielokrotnie sam przywoływał spełnione proroctwo Juliusza Słowackiego z wiersza „Słowiański papież”. Wybór na głowę Kościoła osoby z kraju socjalistycznego wpłynął znacząco na wydarzenia w Europie wschodniej i Azji w latach 80. XX wieku.

 Charakterystycznym  elementem  pontyfikatu  Jana  Pawła  II  były  podróże  zagraniczne. Odbył 
ich 104, odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty. W wielu miejscach, które odwiedził, nigdy przedtem nie postawił stopy żaden papież. Był m.in. pierwszym papieżem, który odwiedził Wielką Brytanię (od roku 1534 Kościół Anglii nie uznaje władzy zwierzchniej Stolicy Apostolskiej). Mimo wielu zabiegów nie udało mu się jednak odbyć pielgrzymki do Rosji.

Na zwołanym po śmierci Jana Pawła I drugim konklawe w  roku  1978  Wojtyła  został  wybrany 
na papieża i przybrał imię Jana Pawła II. Wynik wyboru ogłoszono 16 października o godzinie 16:16
.


SZTANDAR PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SZCZERCOWIE

   

    Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski- Narodu- Ziemi, symbolem Małej Ojczyzny jaka jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole.

OPIS I WYGLĄD NASZEGO SZTANDARU

Na przedniej stronie sztandaru umieszczony został portret Papieża wraz z napisem Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szczercowie. W lewym dolnym rogu  znajduje się herb papieski,  który był  oficjalnym  godłem  Watykanu w czasie pontyfikatu Jana Pawła II, w latach 1978 - 2005. Herb składa się z tarczy herbowej, skrzyżowanych za nią dwóch kluczy św. Piotra: srebrnego i złotego, oraz tiary papieskiej umieszczonej nad tarczą. Z tiary wychodzi czerwona stuła o złotych frędzlach i również złotych krzyżykach. Tarcza jest koloru błękitnego. Znajduje się na niej złoty krzyż łaciński przesunięty w lewo. U dołu papieskiej tarczy jest złota litera "M" oznaczająca Maryję. Papież Jan Paweł II jako swoją dewizę wybrał Totus Tuus   (Cały  Twój).W  prawym  dolnym   rogu   jest   herb    Szczercowa.
Na stronie odwrotnej sztandaru umieszczono godło Polski na biało – czerwonym   tle,   a   także   słowa  Jana  Pawła  II,  które  wypowiedział do  młodzieży  podczas  pierwszej  pielgrzymki  do  Polski   w   Warszawie
2 czerwca 1979 r.
„Wy jesteście przyszłością świata”.