Dyrektor szkoły: mgr Aleksandra Siciarz

wicedyrektor szkoły: mgr Grażyna Dobrowolska

wicedyrektor szkoły: mgr Wiesława Drzewosz

wicedyrektor szkoły: mgr Aleksandra Malinowska

siedziba szkoły:  

97-420 Szczerców, ul. Łaska 8

tel. 44 6318063

fax. 44 6318697
e-mail: spszczercow@poczta.onet.pl

oddziały gimnazjalne

97-420 Szczerców, ul. Rzeczna 7

tel. 44 6318513
fax 44 6318514


organ prowadzący: Gmina Szczerców

organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Łodzi