INFORMACJE DLA RODZICÓW
Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

 

Zarządzenie nr 6/2017/2018

 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie w sprawie wprowadzenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018.

§1

            Na podstawie §5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1603) oraz pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej z dnia 14.09.2017r., Rady Rodziców z dnia 20.09.2017r. i Samorządu Uczniowskiego z dnia 13.09.2017r. zarządzam następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

  • 13.10.2017r.
  • 18.04.2018r.
  • 19.04.2018r.
  • 20.04.2018r.
  • 30.04.2018r.
  • 02.05.2018r.
  • 04.05.2018r.
  • 01.06.2018r.

§2

Uczniowie i wychowankowie, którzy zgłoszą się w tych dniach do szkoły, będą objęci zajęciami wychowawczo – opiekuńczymi. Ze względów organizacyjnych o planowanej obecności dziecka rodzic winien poinformować Szkołę przynajmniej trzy dni wcześniej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przydział wychowawców i sal lekcyjnych do klas w roku szkolnym 2017/2018
podczas zebrań z rodzicami oraz podczas konsultacji z nauczycielami

                      1.            Beata Olejniczak – sala 55

                      2.            Jolanta Modlińska - sala 47

                      3.           Anna Dobrowolska – sala 53

                      4.            Dorota Wróblewska – sala 33

                      5.            Zbigniew Mitka – sala 22

                      6.             Magdalena Studzińska – sala 48

                      7.            Katarzyna Głąb – sala 31

                      8.           Elżbieta Wirska – sala 35

                      9.           Agnieszka Kaczmarska – sala 49

                  10.            Małgorzata Herczyńska – sala 20

                  11.            Łukasz Kulka – sala 19

                  12.            Karol Kucharski – sala 54

                  13.            Krzysztof Pluskota – sala 54

                  14.            Anna Peczka – sala 19

                  15.            Monika Zimna – sala 48

                  16.            Marta Dragon – sala 31

                  17.            Elżbieta Kotyla – sala 36

                  18.            Renata Olczak – sala 22

                  19.            Janusz Dobrowolski – sala 21

                  20.            Ewelina Studzińska – sala 46

                  21.            Iwona Fijałkowska Kaczmarska – sala 35

                  22.            Justyna Skiberowska – sala 53

                  23.            Monika Wyszatycka – sala 49

                  24.            Krystyna Bartosik – sala 47

                  25.            Katarzyna Olczak – sala 22

                  26.            Justyna Stykała – świetlica

                  27.            Izabela Hofman – pokój nauczycielski

                  28.            Krzysztof Gosławski – sala 49

                  29.            Małgorzata Koper – sala 37

                  30.            Bogusława Koperek psycholog – pokój 56

                  31.            Monika Topolska doradca zawodowy – pokój 57