Uwaga - konkurs szkolny
pt.„Bezpieczny Internet”

przeznaczony dla uczniów klas III, IV, VI, VII SP i II i III GIM

1.      Cele konkursu:

·         propagowanie zasad bezpieczeństwa i zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z użytkowaniem Internetu (m. in. cyberprzemoc, oszustwa, piractwo komputerowe itp.),

·         kształtowanie właściwych postaw zachowania oraz promowanie działań na rzecz zapobiegania przemocy i agresji wśród dzieci,

·         zastosowanie różnych technik komputerowych w prezentacji tematu,

·         wzmocnienie wśród uczniów wiary we własne umiejętności i zdolności.

2.      Forma konkursu:

            Ø  Konkurs skierowany jest do uczniów klas III-VII SP oraz II – III GIM

            Ø  Prace konkursowe powinny podejmować szeroko rozumianą tematykę bezpieczeństwa w Internecie (np. korzyści z Internetu, zasady bezpiecznego zachowania w Internecie, prawa i obowiązki użytkownika Internetu, zagrożenia w Internecie).

            Ø  Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach:

·         Plakat „Bezpieczny Internet”  praca wykonana w dowolnej technice plastycznej,

format prac co najmniej A4;

·         Prezentacja multimedialna o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu

Formą przeprowadzenia konkursu jest prezentacja multimedialna wykonana indywidualnie  w programie Microsoft Office PowerPoint. Prezentacja powinna składać się z maksymalnie
10 slajdów, na których musi znaleźć się: tytuł pracy, autor. Prace można zapisać na płytach CD lub pendrive lub przesłać na adres szczercowgimnazjum@wp.pl

·         Grafika komputerowa– praca wykonana w edytorze grafiki Paint, z użyciem przede wszystkim narzędzi tego programu, można wykorzystać elementy graficzne pobrane  z innych aplikacji, jednak praca nie może składać się wyłącznie z takich elementów. Prace można zapisać na płytach CD lub pendrive lub przesłać na adres szczercowgimnazjum@wp.pl

Ø Wraz z pracą należy podać dane autora: imię i  nazwisko, klasę.

Ø Każdy uczeń może złożyć tylko 1 prace w każdej kategorii (max. 3)

Termin nadsyłania prac do: 19 stycznia 2018 r.                   Ogłoszenie wyników: 22 stycznia 2018

3.      Ocena konkursu

Organizatorzy oceniając prezentacje multimedialne będą brali pod uwagę:

·         wartość merytoryczną pracy

·         sposób zaprezentowania pracy (trafność przekazu)

·         oryginalność pomysłów, koncepcji i technik wykorzystanych w pracy

·         stronę artystyczną pracy

·         techniczną jakość pracy

    Za każde z wymienionych kryteriów członek Jury może przyznać punkty w skali od 0-6.

4.       Nagrody:
Za pierwsze miejsca przewidziano nagrody i dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE.

 

Organizator konkursu:  n-le informatyki

Prace należy składać u nauczycieli informatyki

EUROWEEK

W dniach 30.11. - 4.12.2017r. odbyła się długo wyczekiwana wycieczka na EuroWeek. Zakwaterowanie mieliśmy w Międzygórzu – miasteczku, które urzekło nas  swoim zimowym wydaniem.

 Czas spędzony tam przerósł najśmielsze oczekiwania uczestników. Dni zorganizowane były od rana do późnych godzinwieczornych. Nie było czasu na nudę. Wszystkie zajęcia, gry i zabawy odbywały się w języku angielskim. Prowadzone były przez wolontariuszy różnych narodowości.  Poznaliśmy kultury innych państw
m.in.: Tajlandii, Wietnamu, Indonezji…  Praca w grupie, prowadzenie prezentacji, quizy, dyskoteki, konkurs talentów – wszystko pozostanie nam w pamięci na długo.Te kilka dni były czasem na integrację, zabawę oraz możliwością przełamania bariery językowej. W praktyce okazało się, że całkiem dobrze sobie radzimy. Oprócz tego zrozumieliśmy ważność języka obcego w naszych czasach. Ostatni wieczór przeznaczony na pożegnanie nie należał do najprzyjemniejszych. Pojawiły się łzy i wzruszenie. Z chęcią zostalibyśmy na dłużej. Każdy z nas otrzymał certyfikat ukończenia kursu, a nasi opiekunowie podziękowania. Nie mogło obyć się również bez pamiątkowych zdjęć z wolontariuszami.

Uczniowie naszej szkoły miło zapamiętają ten wyjazd. Było to niesamowite przeżycie.
 W imieniu uczestników dziękuję szkole za możliwość organizacji tego typu aktywności . Do zobaczenia za rok!